Wizyty w trakcie pandemii COVID-19

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

od dnia 1 czerwca 2020 r.

1. na wizytę osobistą do lekarza psychiatry należy umówić się telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę,

2. w dniu wizyty trzeba przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej niż 5 min przed wizytą) https://belgradesaxperience.com/lettera-a/index.html , wyłącznie z jedną z osobą towarzyszącą (rodzic), w maseczce ochronnej i w rękawiczkach,

3. pacjenci pierwszorazowi (pierwsza wizyta u lekarza) zapisują się w kolejkę oczekujących w rejestracji Centrum a w wyznaczonym dniu zachowują zasady określone w pkt 2,

4. złamanie zasad określonych w pkt 2 skutkuje niemożnością skorzystania z wizyty osobistej,

5. teleporady i zamawiane powtórek leków odbywa się wg dotychczasowych zasad w rejestracji Centrum.

 

Ze względów bezpieczeństwa zastosowanie powyższych rozwiązań jest niezbędne.