Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC:

przy NZOZ PZP „STAWOWA”

 

Terapia grupowa w Oddziale Dziennym  to miejsce dające możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej dzieciom w wieku od 5 do 17 lat, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji na oddziale całodobowym w szpitalu.
W zakresie kompetencji Oddziału Dziennego dla dzieci i młodzieży pozostaje diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna, psychoterapia, konsultacje i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych. Celem pracy Oddziału Dziennego jest osiągnięcie zdrowia dzieci, poprawy ich funkcjonowania, polepszenia samopoczucia, a także poprawy jakości relacji zarówno rodzinnych, jak i szkolnych.

Programy wszelkich form leczenia oferowanych przez Oddział Dzienny są ustalane indywidualnie dla każdego dziecka. Uwzględniają jego poziom rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych, zindywidualizowane programy terapii oraz uwzględnienie wczesnej interwencji dają naszym pacjentom większą szansę na powrót do zdrowia.
Zajęcia odbywają się w elastycznie ustalanych ramach czasowych adekwatnie do potrzeb dzieci i ich rodzin, po czym młodzi pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, najbliższych.

Zespół Oddziały tworzą profesjonaliści o wysokich kompetencjach, osoby z rzetelnym wykształceniem i o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, wciąż podnoszący swoją wiedzę teoretyczną i psychoterapeutyczną.

W czasie, który nasi pacjenci spędzają w Oddziale, oferujemy:
• terapię grupową dla dzieci/młodzieży (socjoterapia, ruch rozwijający V. Sherborne, bajkoterapia, arteterapia, relaksacja),
• terapię indywidualną dla dzieci/młodzieży w nurcie psychodynamicznym lub poznawczo-behawioralnym,
• opiekę lekarza psychiatry,
• terapia zajęciowa dzieci,
• konsultacje rodzinne,
• indywidualne oraz grupowe spotkania warsztatowo-psychoedukacyjne dla rodziców.

Z pobytu na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży mogą korzystać pacjenci skierowani do Oddziału np. przez lekarza psychiatrę, lekarza leczącego w poradni specjalistycznej, pediatrycznej czy rejonowej, oraz podczas pobytu w szpitalu.
Rodzice, bądź prawni opiekunowie mogą również zgłosić wolę uczestnictwa dziecka w terapii na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży bezpośrednio u lekarza Oddziału albo psychologa/psychoterapeuty pracującego w Poradni „Stawowa” lub Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży „poMOC”.

Pobyt na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży jest bezpłatny dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Poradnia, w tym Centrum „poMOC”  ma podpisaną umowę z NFZ.

 

Bliższe informacje można uzyskać:
• osobiście w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC” przy ul. Nakielskiej 81, lub w NZOZ PZP „Stawowa” przy ul. Stawowa 1.

• u koordynatora Oddziału – mgr Jakuba Pawlewicz w godzinach urzędowania Centrum.
• telefonicznie pod numerem telefonu: +48 52 364 15 35
• e-mailowo: kontakt@centrum-pomoc.bydgoszcz.pl