Nasza kadra

Lekarze:

dr n. med. Wojciech Kosmowski – specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży. Na co dzień sprawuje funkcję ordynatora Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży sprawując opiekę nad pacjentami uczestniczącymi w grupach terapeutycznych, a także pełni opiekę medyczną nad pacjentami w Centrum. Lekarz przyjmuje w  siedzibie PZP przy ul. Stawowa 1.


lek. Bartosz Kujawski – specjalista psychiatra. Na co dzień Pan Bartosz prowadzi opiekę lekarską nad młodymi pacjentami w naszym Centrum, a także sprawuje opiekę nad pacjentami uczestniczącymi w grupach terapeutycznych na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży.


lek. Ewelina Rybak-Szaniawska – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Na co dzień Pani Ewelina prowadzi opiekę lekarską nad młodymi pacjentami w naszym Centrum – w trakcie urlopu macierzyńskiego.

 

Psycholodzy, psychoterapeuci:

mgr Jakub Pawlewicz – psycholog, pedagog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Na co dzień kieruje pracą Centrum Zdrowia Psychicznego „poMOC”, a także koordynuje pracę Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży. W Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię, a także diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

mgr Monika Kuzemko – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, na co dzień prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Aleksandra Murawska – psycholog. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, przeprowadza wizyty środowiskowe, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Małgorzata Mańko-Marcysiak – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, przeprowadza wizyty środowiskowe, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Monika Prusaczyk – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, przeprowadza wizyty środowiskowe, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Magdalena Orzechowska – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne młodzieży oraz rodziców, diagnostykę psychologiczną  młodzieży – w trakcie urlopu macierzyńskiego.

mgr Wioleta Chytra-Gędek – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczną, psychoterapię indywidualną, a także psychoterapię w nurcie systemowym.

mgr Dominika Orlicka – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Wioletta Ginter – psycholog, pedagog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną.

mgr Katarzyna Kijowska – psycholog. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także psychoterapię grupową naszych pacjentów.

mgr Sylwia Makoś – psycholog. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

mgr Renata Małas – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną.

mgr Elżbieta Izdebska – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. W ramach Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną.

mgr Alicja Bladosz – psycholog. W Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla młodzieży oraz psychoedukację rodziców w ramach Oddziału Dziennego dla dzieci i młodzieży.

Opieka środowiskowa:

mgr Marlena Różańska – przełożona pielęgniarek. Koordynuje pracę środowiskową, a także pielęgniarską w Centrum, a także przeprowadza wizyty środowiskowe u podopiecznych Centrum.

mgr Magdalena Kocznur – pedagog, terapeuta środowiskowy. W ramach Centrum prowadzi konsultacje wstępne pacjentów a także przeprowadza wizyty w codziennym środowisku naszych pacjentów.

mgr Marta Buczyńska – pedagog, terapeuta środowiskowy. W ramach Centrum prowadzi konsultacje wstępne pacjentów a także przeprowadza wizyty w codziennym środowisku naszych pacjentów.

Opieka pielęgniarska:

Małgorzata Miler  – pielęgniarka. Na co dzień odpowiada za koordynację opieki medycznej na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży. Pełna uśmiechu, przekonuje do siebie każdego pacjenta, który do tej pory obawiał się opieki medycznej.