O nas

Na zarząd główny Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „poMOC”, będącego częścią PZP „STAWOWA” Sp. z o. o. składają się:

Prezes PZP „STAWOWA”
Dorota Ceranowska

Dyrektor NZOZ PZP „STAWOWA”
Wojciech Kosmowski

Przełożona pielęgniarek
Marlena Różańska

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego „poMOC”
Jakub Pawlewicz

 

PZP „STAWOWA” Sp. z o.o. KRS0000293827, NIP 9671288464.
W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa” w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC” świadczy wszystkim ubezpieczonym następujących usługi medyczne:
– porady psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
– porady psychologiczne, w tym psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci;
– Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży;
– terapię w ramach Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży.