Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

przy NZOZ PZP „ STAWOWA”

 

Szukasz pomocy dla swoich dzieci?

Przerasta je stres, mają depresję, problemy z zachowaniem, nauką, obowiązkami?

Nie wiesz jak sobie poradzić sobie z problemami, dzieci i rodziny?

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży to odpowiedź, której szukasz.

Z diagnostyki i terapii w PZP dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać  pacjenci posiadający skierowanie, np. od lekarzy POZ ,innych lekarzy  specjalistów, ze szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z zaleceniami kontynuowania terapii i opieki psychiatrycznej po wypisaniu ze szpitala, po uzyskaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także bez skierowania.

Leczenie w Poradni jest bezpłatne dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.  Poradnia ma podpisaną umowę z NFZ.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działająca przy NZOZ PZP „STAWOWA” to miejsce dające możliwość korzystania z diagnostyki, terapii, orzecznictwa lekarzy psychiatrów i psychologów wszystkim dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji całodobowej na oddziale szpitalnym.

Celem pracy Poradni jest osiągnięcie zdrowia pacjentów, zapobiegania nawrotom choroby, poprawy ich funkcjonowania psychicznego, rodzinnego, szkolnego. Wizyty odbywają się w elastycznie ustalanych ramach czasowych adekwatnie do potrzeb dzieci i ich rodzin.

Opieka nad pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży polega na:

  • poradach lekarskich i psychologicznych
  • diagnostyce prowadzonej przez lekarzy i psychologów
  • psychoterapii indywidualnej
  • farmakoterapii
  • przygotowywaniu orzeczeń dotyczących stanu zdrowia, nauki szkolnej, w sprawach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności
  • wykonywaniu niezbędnych badań dodatkowych
  • wystawiania zaświadczeń dla lekarzy POZ i poradni specjalistycznych,
  • kierowaniu na inne formy leczenia i opieki (oddziały szpitalne, specjalistyczne usługi opiekuńcze)

 

Bliższe informacje można uzyskać: